คุณสมบัติกล้องที่รองรับ

       หากลูกค้าประสงค์จะซื้อกล้องนอกเหนือจาก รายชื่อกล้องที่แนะนำ
       สามารถสอบถามรายละเอียดจากผู้บริการขายกล้องทั่วไป โดยกล้องที่รองรับบริการ eyeKeeper ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้

  1. รองรับการโอนย้านข้อมูลผ่านทาง FTP Service และระบุ Path ที่จะ FTP ได้
  2. รองรับการติดตั้งแบบ UPnP (Plug and Play)
  3. รองรับการแสดงผลผ่าน Browser อาทิ เช่น IE, FireFox, Chrome เป็นต้น